Energiesystemen

Hoe krijgt het lichaam energie om te sporten

Energie is de bron van de mens om activiteiten te ondernemen. Voor zowel slapen, dagelijkse activiteiten of sporten, met de juiste hoeveelheid energie is de mens in staat om deze activiteiten uit te voeren. Maar wat is energie? Energie wordt vertaald als het ‘vermogen om arbeid te leveren’.

Er zijn zes verschillende energie soorten

  • Chemische energie
  • Mechanische energie
  • Warmte
  • Straling
  • Elektrische energie
  • Kernenergie
Lees verder

Chemische energie en elektrische energie

Voornamelijk de chemische en elektrische energie spelen een rol bij sporten. Chemische energie wordt in het menselijk lichaam uiteindelijk omgezet in mechanische energie (bewegingen).
De chemische energie wordt gevormd uit voedsel dat de mens inneemt. Aan de hand van zuurstof (O2) wordt voedsel omgezet tot energie, die het bewegen mogelijk maakt.
De vrijgekomen energie uit voedsel, wordt niet direct gebruikt voor spiercontractie (bewegingen van het lichaam). Het wordt gebruikt om een energierijk fosfaatverbinding (ATP) te vormen.
Adenosine- trifosfaat (ATP) is de bepalende factor voor het leveren van bewegingsenergie (mechanische energie).

3 manieren van energieomzetting

Er zijn drie manieren om ATP om te zetten naar energie.

- Het ATP-CP systeem of fosfaatsysteem. ATP ligt in de spieren opgeslagen. Op het moment dat de spier in het begin van de beweging energie nodig heeft, kan het lichaam hiervan gebruik maken. Voor een uitgebreide omschrijving van dit energiesysteem klik hier.

- De tweede manier is het Aeroob energiesysteem. De aanmaak van energie door dit systeem, is voornamelijk bedoeld voor duuractiviteiten (lage intensiteit van sporten), dagelijkse activiteiten en ook slapen. Voor een uitgebreide omschrijving van dit energiesysteem klik hier.

- De derde manier van ATP aanmaak is het anaeroob energiesysteem ook wel genoemd, het melkzuursysteem. Bij zware inspannende activiteiten waarbij verzuring optreedt,( springen, sprinten, korte duurlopen op zeer hoge hartfrequentie) wordt dit energiesysteem aangesproken. Voor een uitgebreide omschrijving van dit energiesysteem klik hier

Deze drie systemen lopen chronologisch in elkaar over. Bij een spiersamentrekking is eerst het ATP-CP systeem actief, hierna volgt het zuurstofsysteem, waarna bij verhoogde inspanning het melkzuursysteem actief wordt. De mate van het zuurstofsysteem en het melkzuursysteem waarin zij actief zijn hangt af van de intensiteit van de beweging.

Energiesystemen

Visie doelgericht trainen